Bergh's Vocaal


home page
dirigent
leden page
media page
repertoire page
agenda
concerten page vacatures
contact page

Dirigent Ben Simmes

Ben Simmes(1963) studeerde piano aan het Utrechts Conservatorium bij de bekende pianist en pedagoog Herman Uhlhorn.
Hij behaalde in1986 en 1987 de aktes docerend- en uitvoerend musicus met lovende waaderingscijfers van de internationale eindexamencommissie
Diverse keren nam hij met succes deel aan internationale piano masterclasses onder leiding van professor Peter Feuchtwanger(Londen) en de Amerikaanse pianist Christopher Czaja Sager.

Verder vormt hij al jaren een duo met zanger John van Halteren (A’dam), waar ze zich specialiseren in het repertoire van Benjamin Britten. Ook vormt hij een duo met klassiek saxofonist Robert Wijnands (Saxoforte). Het repertoire is voornamelijk hedendaagse muziek.
Aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem studeerde hij in 1991 af voor koordirectie, in 1994 in Utrecht voor schola-leider Gregoriaans en in 1995 voor de aantekening kinderkoordirectie.

Naast pianist en pianodocent is Ben werkzaam als koordirigent bij een drietal grote mannenkoren dirigeert hij de kamerkoren Bergh’s Vocaal en Luscinia en het jeugdkoor de Ulftse Nachtegalen. Met laatstgenoemde koren won hij
diverse prijzen en maakte hij vele buitenlandse concertreizen.

Woord van onze dirigent

Sinds 1999 heb ik Bergh’s Vocaal onder mijn hoede. Een hele tijd, waarin altijd met veel inzet en plezier gewerkt is aan mooie afwisselende programma’s. Het koor heeft in deze tijd zeker ook de nodige ontwikkelingen doorgemaakt. Er vielen mensen af, maar er kwamen ook steeds weer enthousiaste mensen bij.

De kracht van Bergh’s Vocaal is zonder meer de onderlinge gezelligheid, de kleinschaligheid en de wil om bijzondere programma’s in te studeren. Daarnaast zijn de meeste leden bereid om wat extra’s te investeren door bijv. koorscholings-  of koristenopleidingen te volgen of zelfs privé zanglessen te nemen. Ik weet dat er in kleine groepjes vaak extra geoefend wordt. Deze zelfverantwoordelijkheid kan ik natuurlijk alleen maar van harte toejuichen.

 Ben Simmes

Ben Simmes